Assessment Center

Nie tylko deklaracje

Kiedy potencjalny kandydat stara się o pracę, warto zrobić wiele, by uniknąć późniejszych rozczarowań - z obu stron. Może dlatego elementem rekrutacji jest już od dość dawna assessment center, czyli proces pozwalający na poznanie kandydata nie tylko od strony deklarowanych, ale także - rzeczywistych kompetencji. Przyszły pracodawca, chcąc zaprosić kandydata na tego typu spotkanie, zobowiązany jest do powiadomienia go o jego planowanej formie.

Ochrona danych osobowych: Zmiany w ochronie danych osobowych

W sprawie pracy

Przygotowując się na rozmowę związaną z rekrutacją na dane stanowisko, powinniśmy obowiązkowo uwzględnić możliwość uczestniczenia w spotkaniu w formie assessment center. Jeśli rozmowa rekrutacyjna przybierze właśnie tę formę, nasz potencjalny pracodawca powinien nas o tym zawiadomić, tak byśmy mogli się do niej odpowiednio przygotować. W założeniu assessment center ma pokazać nasze zalety, a także sytuacje, które nie są dla nas łatwe, aby zarówno nam jak i naszemu przyszłemu pracodawcy było w przyszłości łatwiej.

Wykorzystanie narzędzi rekrutacyjnych

Kontrola UODO

W procesie rekrutacji nie wystarcza już zwykła rozmowa kwalifikacyjna. Poznanie opinii kandydata o sobie ma oczywiście swoje zalety, jednak wskazanie jego mocnych i słabych stron, a także określenie kompetencji to bardzo istotne etapy rekrutacji.

Podczas zadań zespołowych i indywidualnych kandydat ma okazję sprawdzić się i pozwolić asesorom na dostrzeżenie jego predyspozycji w ramach określonego stanowiska. Taka ocena kompetencji, znana jako assessment center pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych w procesie wyboru najodpowiedniejszego kandydata.